Orosius

Synonyma hesla: Paulus OrosiusPavel Orosius

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Presbyter Pavel (Paulus) Orosius se narodil v Bracaře (Braga). V roce 414 přišel do Hippo a odevzdal Augustinovi svůj spis Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum. Augustin ho povzbudil, navrhl mu podniknout cestu do Palestiny a dal mu i doporučení k Jeronýmovi. V té době však v Palestině začaly pelagiánské spory. Orosius tam v té souvislosti vyvolal pohoršení, když na synodě u Jeruzaléma v roce 415 přednesl svou augustinovskou nauku o milosti. Na svou obhajobu napsal proto ještě v témže roce Liber apologeticus contra Pelagianos. Vrátil se pak na Západ a znovu navštívil Augustina, který právě pracoval na jedenácté knize svého díla O Boží obci. Augustin ho podnítil k sepsání díla Sedmi knih proti pohanům. Mělo historicky prokázat Augustinovu tezi vyslovenou na počátku Boží obce: že válka a bída nedolehly na lidstvo s rozšířením křesťanství. Orosius proto napsal nástin dějin světa sahající až k roku 417. Přitom použil dělení na čtyři epochy, které byly běžným a oblíbeným periodizačním schématem vycházejícím z křesťanských (Nabuchodonozorův sen v knize Daniel) i pohanských (učení o aetates) kořenů; schématu se sedmi obdobími se však nedokázal úplně vzdát.
Orosiovo dílo je historicky cenné kvůli závěrečným čtyřiceti letům, o nichž pojednává. Dále je pro nás důležité tím, že se v něm nacházejí mnohé citáty ze ztracených spisů. Výrazně ovlivnilo středověké představy o dějinách.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz