Ordinace

Kategorie: křesťanství

Tento akt přijetí do duchovního stavu předává novému knězi charisma úřadu a zakládá jeho autoritu v církvi. V katolické církvi je ordinace svátostí. Je uskutečňována vzkládáním rukou biskupa a modlitbami. Ordinace propůjčuje duchovnímu "nesmazatelné znamení" a zmocňuje ho, aby jako zosobnění Ježíše Krista poučoval Boží lid a uděloval svátosti. V evangelické církvi nemá ordinace žádný svátostný význam, zpravidla však nemůže být opakována a je trvalým povoláním a pověřením k církevnímu úřadu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz