Oratoriáni

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Odvozeno z lat. oratorio, »modlitebna, - oratoř«. Označuje členy - kongregace světských kněží, založenou r. 1522 sv. Filipem Neri a schválenou Řehořem XIII. r. 1575 (Institutum Oratorii sancti Philippi Neri). Název je odvozen ze slova »oratoř« - prostor, kde se sv. Filip a jeho přátelé scházeli k modlitbě. Neri odmítal pro své společenství jakoukoli formu - řehole nebo - slibů a nazval ji prostě Útulkem křesťanské radosti. Jejím hlavním posláním bylo obnovit město Řím novými metodami pastorace (např. - kázáním pro děti, poutěmi, náboženským zpěvem v lidové řeči a duchovními cvičeními). Obdobná kongregace (Congregatio Oratorii Jesu et Mariae Immaculatae) byla založena r. 1611 v Paříži kard. Pierrem de Bérulle.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutíCopyright iEncyklopedie.cz