Oratoř

Kategorie: křesťanství

Z lat. oratorium. Výraz má několik významů: a) »... místo určené... k bohoslužbě ve prospěch nějakého společenství nebo skupiny věřících, kteří se zde scházejí, a k nimž se mohou připojit i další věřící se souhlasem příslušného představeného« (CIC 1223), b) místnost v blízkosti farního chrámu pro odpočinek, kulturní a duchovní činnost dětí a mládeže.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz