Opus Dei

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Časové zařazení: 20. století

Lat. »Boží dílo«. Tímto zkráceným výrazem se obvykle označuje Kněžská společnost svatého Kříže a Opus Dei, mužské sdružení, které založil v Madridu r. 1928 aragonský kněz blahoslavený Josémaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902-1975), v r. 1930 založil ženskou odnož. V r. 1943 vznikla Kněžská společnost svatého Kříže, schválená 1950 Piem XII. pod názvem Kněžský ústav svatého Kříže. Opus Dei udělil 1982 Jan Pavel II. statut osobní - prelatury. Ústředním sídlem Opus Dei je od r. 1946 Řím. Zhruba 80 tisíéc členů (kněží a laiků), žije ve více než 80 zemích všech světadílů, ale hlavně ve Španělsku a v Latinské Americe. Escrivá vysvětlil spiritualitu Opus Dei v knize Cesta (Camino), která vyšla 1939. Na poli náboženském směřuje Opus Dei k posvěcení každodenního života v povolání a práci ve spojení s modlitbou a zvniterněním.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutí

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz