Ondřej Krétský

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 7. století

Ondřej, krétský arcibiskup, se narodil asi v roce 660 v Damašku; byl mnichem a sekretářem jeruzalémského patriarchy (tj. místodržitele) a z jeho příkazu se účastnil 6. všeobecné synody v Konstantinopoli. Později se stal arcibiskupem v Gortyně na Krétě, kde vystupoval jako horlivý ctitel obrazů. Zachovalo se od něho 23 kázání a náboženské zpěvy, k nimž náleží i tzv. idiomela (písně s vlastní melodií) a kánony, které sám složil (totiž písně složené v celek z devíti ód); rovněž Velký kánon, kající píseň o 250 strofách, která se dodnes ve východní liturgii zpívá v době postní.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

7. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz