Odpustky

Kategorie: křesťanství

»Jsou prominutím časných trestů před Bohem za - hříchy co do viny již odpuštěné, které křesťan vhodně připravený za určitých stanovených podmínek získá na přímluvu církve, která jako služebnice vykoupení svou mocí rozděluje a uděluje z pokladu dostiučinění Krista a svatých« (CIC 992). Toto promíjení časných trestů je výrazem povinnosti (munus) církve posvěcovat své členy. Odpustky mohou být částečné nebo úplné (dříve zvané též plnomocné) podle toho, zda zbavují časného trestu za hříchy částečně nebo zcela (CIC 993). Každý věřící může získat částečné nebo úplné odpustky buď sám pro sebe nebo pro zemřelé na způsob přímluvy (CIC 994). V prvních staletích křesťanství ukládala církev za těžké - hříchy (vražda, cizoložství a odpadnutí od víry) velmi tvrdé veřejné pokání. Časem se zavedla možnost změnit takový trest za vykonání dobrého skutku. Později se pro o. a pro zrušení závazku pokání požadovala díla veřejně prospěšná, jako je stavba chrámů a účast na - křížových výpravách. Zneužití o. k obchodování s nimi ve 14. a 15. stol. (prodej o. za nabídku a příslušnou »účtenku«) vyvolalo silný Lutherův protest a opravné zásahy papeže Lva X. (Cum postquam, 1518) a tridenstkého koncilu (Decretum de indulgentiis, 1563).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz