Odpadlictví

Kategorie: křesťanství

Z řec. apostasia, »zběhnutí, zrada«, odvozeno ze slovesa aphistanai, »vzdálit«. Jde o »naprosté« odmítnutí víry pokřtěným, na rozdíl od bludu ( - hereze), jenž znamená tvrdošíjné popírání jedné nebo více pravd víry (CIC 751).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz