Ockhamismus

Kategorie: křesťanství

Filosofický, teologický a politický proud 14. až 17. stol. inspirovaný myšlenkou anglického františkánského filosofa Williama Ockhama (1349-1350). Ten se svými stoupenci zastával radikální empirismus, podle něhož skutečná jsou pouze individuální jsoucna, zatímco naše obecné poznatky (universalia) mají pouze logickou hodnotu, stejně jako pojmy (termíny). Ockhamismus vyvodil z logiky terminismu důsledky, které byly protikladem tradičnímu pojetí. Zastával odloučení rozumu a víry, vědy a - teologie a na politickém poli oddělení moci světské od církevní.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz