Obřízka

Kategorie: křesťanství

Lat. circumcisio. Je úplné nebo částečné odstranění předkožky. Byla to velmi rozšířená praxe u starověkých mnoha národů. Má zvláštní náboženský význam, především u Arabů a Židů. U - Židů je o. obřadem - smlouvy s - Hospodinem, znamením příslušnosti k židovskému národu. Provádí se osmý den po narození (srov. Gn 17,9-13). Původně vykonával novorozenci obřízku otec nebo matka. Později se její provedení svěřovalo »obřezávači«, (mohel), který o. prováděl zdarma. Obřad byl provázen dvojím požehnáním, první vyslovil mohel a druhé pak otec novorozence. Obřadu se zúčastnil také sandak, jakýsi druh kmotra, který držel dítě na kolenou. - Proroci naléhali, aby tělesná o. byla provázena o. srdce, vnitřním zasvěcením se Bohu. Také Ježíš, protože byl Žid, se podrobil o. Vírou v Ježíše Krista pomíjí pro křesťany povinnost o. a sv. Pavel několikrát zdůraznil, že je po vykupitelské smrti Kristově nepotřebná (srov. Gal 5,6, Flm 3,3, Kol 2,11). Na koncilu v Jeruzalémě přijali - apoštolové za své Pavlovo stanovisko proti křesťanům ze židovství, kteří chtěli o. vnutit těm, kdo se obrátili z pohanství (srov. Sk 15).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz