Obraz

Kategorie: religionistika

Posvátné, které se znázorňuje jako pozemská realizace nadpřirozené moci, hraje roli v téměř každém náboženství. Často se uctívaný bůh ztotožňuje s obrazem, což se vyjadřuje v kultovních aktech před ozdobeným obrazem. Výjimku tvoří např. šintoismus, který nezná žádné náboženské obrazy; jakékoli uctívání obrazu odmítá také islám. Podle židovsko-křesťanského pojetí je i člověk obrazem, neboť byl stvořen jako "věrný obraz Boha" (Genesis 1, 26). Ježíš zanechal slovo: "Kdo vidí mne, vidí Otce" (Janovo evangelium 14,9). Pouhé vyobrazení však nemůže obsáhnout velikost Boží, proto stojí v Desateru: "Nebudeš si dělat žádný obraz Boha" (Deuteronomium 5,8). Mírnější formu tohoto zákazu zobrazování vyslovila římskokatolická církev na 2. nicejském koncilu tím, že přikázala, aby se uctívání náboženských obrazů nezvrhlo v jejich zbožňování. Své specifické místo má uctívání ikon v pravoslavné církvi. Ve zvláštní oblibě byly obrazy ve starorientálních, afrických a indiánských náboženstvích. O hinduismu a buddhismu to platí ještě dnes.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz