Obětina

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Obětní dary. Odvozeno z lat. slovesa offerre, »obětovat, nabízet«. V širokém náboženském významu se o. rozumí vše, co se nabízí Bohu (modlitba, práce, skutek atd.), v užším významu je to chléb a víno, které - kněz celebrující - mši, obětuje jménem přítomných Bohu, aby je proměnil na Kristovo tělo a Kristovu krev ( - eucharistie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz