Nonius Alvares Pereira

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Portugalsko

Časové zařazení: 14. století 15. století

Nonius se narodil r. 1360 v Sernache do Bomjardim (Portugalsko). Pocházel z vysoce urozené šlechtické rodiny, vyrůstal v prostředí ideálů rytířství. Třináctiletý se stal pážetem u královského dvora a tam osvědčil svou zdatnost. Ačkoliv toužil žít jako rytíř v celibátu, poslušen otce ve svých 16 letech vstoupil do manželství. Měl tři děti. Když pak ani ne třicetiletý ovdověl, již se neoženil. Po smrti krále se postavil proti připojení Portugalska ke Kastilii, r. 1385 byl ustanoven vrchním velitelem portugalského vojska a statečně sloužil své vlasti. Nenechal se zaslepit ctižádostí, přepychem a ničím, co mu nabízel svět; žil dobrým duchovním životem. Velmi si vážil eucharistie, denně byl na mši svaté. I když byl udatný voják, Pannu Marii miloval s oddaností dítěte. Proto r. 1389 započal v Lisabonu stavbu velkého mariánského kostela a svěřil ho karmelitánům. Komunita sem přišla r. 1397, Nonius ji hmotně zabezpečoval, ale také dbal na náležitý život řeholníků. Statuta konventu předpisují dvakrát denně společné rozjímání. To je nejstarší svědectví o této praxi v Karmelu. Roku 1423 toto své založení podřídil zcela řádu a provázen úžasem celé země do něj jako laický bratr sám vstoupil. V klášteře vykonával nejprostší práce a vedl přísný život modlitby, pokání a lásky k chudým. Zemřel r. 1431, pravděpodobně o velikonoční neděli - 1. dubna. Jeho pohřbu se účastnil celý královský dvůr. Pohřben byl v karmelitánském kostele v Lisabonu a král dal nad jeho hrobem, k němuž přicházelo mnoho poutníků, zavěsit ustavičně svítící stříbrnou lampu. Portugalci jej považují za svého národního hrdinu. Starobylá úcta k němu byla potvrzena v r. 1918, kdy jej papež Benedikt XV. prohlásil za blahoslaveného.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

15. století

křesťanství

Portugalsko

blahoslavení

14. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz