Nestoriánská církev

Kategorie: křesťanství

Vlastním názvem `Apoštolská církev Východu', zvaná též východosyrská nebo asyrská církev. Po odsouzení koncilem v Efesu (431) a po skončení koncilu v Chalcedonu (451) uprchli stoupenci konstantinoposlkého patriarchy Nestoria (+451) do Persie ( - nestoriánství). Misionáři této církve pronikli až do Malabaru v Indii a do Číny. Ve 14. stol. měla n.c. 10 metropolitních sídel a 250 diecézí. Od té doby nastává její úpadek, způsobený jak mongolským vpádem, pronásledováním a tureckou islamizací, tak i návratem části církve ( - chaldejská a - malabarská církev) ke katolické církvi (16. stol.). Dnes N. c. přežívá v Íránu, Iráku, Indii, Turecku, Sýrii a v USA, kde v San Francisku sídlí její - patriarcha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz