Nesmrtelnost

Kategorie: křesťanství

Výraz označuje víru v posmrtný život, která byla od samého počátku lidstva spojena s - náboženstvím. V řecké oblasti to byl především Platón, kdo mluvil o nesmrtelnosti - duše. Tento pojem, převzatý i učitelským úřadem církve (DS 902) společně s pojmem - vzkříšení, je základem křesťanského chápání n. Z víry v Kristovo - zmrtvýchvstání a v jeho - nanebevstoupení je pro křesťany zřejmé, že nový život po smrti nespočívá v tom, že člověk obdrží nové pozemské tělo, ale v jeho přeměně ve spojení s Otcem. V tomto smyslu - Katechismus katolické církve říká: »`Všichni vstanou z mrtvých se svým vlastním tělěm, které nyní mají', ale toto tělo bude proměněno v oslavené tělo, v `tělo zduchovnělé' (1 Kor 15,44)'« (Kat. 999).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz