Neokatechumenát

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Cesta víry a obrácení, která si dává za úkol oživit znovu spojení - kerygmatu - změny života - - liturgie, jež bylo kdysi, při vzniku křesťanství, typické pro - katechumenát. Termín »neokatechumenátní cesta« bývá obhajován skutečností, že se jedná o »cestu« navrženou osobám, které jsou již pokřtěné, ale nemají dostatečnou křesťanskou průpravu. Neokatechumenátní cesta se zrodila v Madridu r. 1964 mezi lidmi žijícími v chatrčích čtvrti Palomeras Altas jako dílo Kiko Arguella a Carmen Hernándezové. Tato iniciativa, podporovaná madridským arcibiskupem mons. Casimirem Morcillem, se rozšířila do celého světa. Dnes tuto církevní zkušenost prožívá kolem 10 tisíc společenství a Jan Pavel II. ji schválil 30. 8. 1990. N. má šest etap: a) hlásání kerygmatu: dvouměsíční kursy katechezí, prováděné skupinou katechetů. Hlásání spásy přinesené zmrtvýchvstalým Kristem. Tato etapa se uzavírá třídenní »konvivencí« a slavením první společné eucharistie se zrodí společenství, b) předkatechumenát: dvouleté období, v němž společenství ověřuje svou víru a vychovává se k naslouchání Božího slova, k slavení - eucharistie a k osobní modlitbě. Na konci tohoto období se po třídenní přípravě v ústraní koná první tzv. skrutinium pro postup do katechumenátu, c) nový katechumenát - 1. fáze: v období dvou let prohlubuje společenství trojí skutečnost: Božího slova, bohoslužby a bratrského společenství. Toto období se uzavírá druhým skrutiniem, d) nový katechumenát - 2. fáze: trvá tři roky. V této fázi se prohlubuje modlitba - žalmů, pravd víry obsažené v - Krédu a v - Otčenáši. e) volba: období dvou let, v němž má člověk růst ve spiritualitě chvály a díků, f) obnova křestních slibů: katechumeni v této poslední etapě jsou věřící, kteří kladou zmrtvýchvstalého Krista do středu svého života.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutíCopyright iEncyklopedie.cz