Neofyt

Kategorie: křesťanství

Z řec. neophytos, »čerstvě vyrašený«, »nově narozený«. Takto se nazývají nově pokřtění, protože se zrodili k novému životu ve víře. Tento výraz pochází od sv. Pavla (1 Tim 3,6). - Křest.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz