Nedokonalá lítost

Kategorie: křesťanství

Z lat. attritio, odvozeno z atterere, »pokořit«. Termín se objevil poprvé v 11. stol. a znamená nedostačující - lítost, nepřiměřený pokus dosáhnout - dokonalé lítosti. Později byla nedokonalá lítost myšlena jako lítost vycházející z různých mravních pohnutek, ale ne ještě z - lásky, jak je tomu u lítosti dokonalé. Pozitivní hodnotu nedokonalé lítosti uznal - tridentský koncil, který ji vyhlásil za dostačující ke - svátosti pokání.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz