Neděle

Kategorie: křesťanství

Je den, ve kterém Pán vstal z mrtvých, a proto se stala dnem prvopočáteční slavnosti, která je základem - liturgického roku. Od počátku byl tento den křesťany veřejně svěcen (1 Kor 16,2, srov. Sk 2,7), nejdříve vedle židovského - šabatu, pak jeho nahrazením. V době - apologetů a - církevních otců bylo slavení n. již ustálenou praxí. N. se stala občanským svátkem za císaře Konstantina, jenž r. 321 vydal zákaz manuální práce. Od 6. stol. zavedla církev povinnou účast věřících na nedělní - eucharistické bohoslužbě. N. je týdenní oslava - vzkříšení, je jakoby předzvěstí věčného života tím, že oslavuje Boha v liturgii a odpočinkem podporuje svobodné a plné bytí člověka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz