Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Maria

Pojem opisuje vzetí Boží Matky do nebeské slávy s tělem a duší. N. Panny Marie je pravda víry ( - dogma), slavnostně vyhlášená Piem XII. 1. 11. 1950 v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus. N. tvoří jednu ze tří mariánských slavností - liturgického roku, slavenou 15. srpna. Toto tajemství nacházíme po staletí v církvi Východu a Západu, kdy se za - papeže Sergia I. (7. stol.) slavil svátek »zesnutí«. N. je více než jakési velebení Panny Marie považováno za zástavu skutečného přidružení se křesťana k vítězství Ježíše Krista nad zlem a za potvrzení naší budoucí účasti na slávě Vykupitele.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz