Naděje

Kategorie: křesťanství

Teologální - ctnost, díky níž považuje věřící - království nebeské a - věčný život za štěstí, touží po nich a skládá svou n. do Kristových zaslíbení a nespoléhá na své síly, nýbrž na pomoc - milosti - Ducha svatého. Ctnost n. odpovídá touze po štěstí, jež je přítomna v srdci každého člověka. Řídí a očišťuje očekávání, jež podněcují činnost člověka, chrání ho před skleslostí a sobectvím. N. zmiňovaná mezi Kristovými - blahoslavenstvími (Mt 5-7) je »kotvou života člověka, jistou a pevnou, která proniká...« tam, »kam vstoupil Ježíš... jako první« (Žid 6,19-20, srov. Kat. 1817-1821).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz