Nabuchodonosor (Nabukadnesar II.)

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Babylonie

Časové zařazení: 7. stol.př.n.l. 6. stol.př.n.l.

Babylónský král, který vládl od r. 605 - 562 př. Kr., vytvořil velkoříši od Eufratu až po Nil. Mezi jiným dobyl r. 598/7 Jeruzalém, který pak r. 586 zničil. Po zničení judského státu odvedl velkou část židovského obyvatelstva do babylónského zajetí (2. kniha Královská 24,25). Bohům mezopotámského náboženství dal vystavět v Babylóně nádherné chrámy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

6. stol.př.n.l.

Babylonie

7. stol.př.n.l.Copyright iEncyklopedie.cz