Mystika

Kategorie: religionistika

Mimořádná náboženská zkušenost je tajemná a nelze ji jazykovými prostředky vysvětlit. V mystickém zážitku zakouší mystik zkušenost Boží skutečnosti, přesahující obyčejné vědomí a rozumové poznání. Psychologie tento prastarý fenomen nepostihuje, když spatřuje v mystických stavech jen příznaky choroby. Náboženství a mystika se překrývají, nejsou však totožné. Vnímá se zcela "jiná skutečnost", pro niž neplatí kategorie prostoru a času. Mystika nastupuje někdy náhle a bezprostředně a je nezávislá na sociálních vazbách. Příznivým předpokladem je život v samotě a askeze. O něco konkretněji se dá mystický prožitek popsat jako zrušení vztahu Já-ty. V "unio mystica" (mystické jednotě) splývá lidské Já s Boží skutečností. Většinou jsou mystici osobnosti se zvláštním založením a s vystupňovanou citlivostí. Vždy znovu vyprávějí o současně fascinujícím a děsivém charakteru mystického zážitku. Už časně se mluvilo o určitém sledu stupňů. Po očištění všech pozemských rozptýlení docházel člověk přes osvícení k podstatnému sjednocení s Bohem. Každé náboženství vytvořilo sobě vlastní mystiku. Vedle přírodní mystiky "primitivních" náboženství má buddhistická mystika hlavně negativní cíl. Vyhasínáním světského Já se mystik vykupuje. V biblické Kristově mystice převládá koncept Boží lásky. Např. Bernard z Clairvaux vyzýval na základě Velepísně a evangelií lidskou duši přes intenzivní přemýšlení ke sjednocení její vůle s jejím duchovním ženichem, trpícím Spasitelem. Přímo básnického výrazu nabyl motiv Boží lásky u Hildegardy z Bingen. Jedinečné vroucnosti dosáhla Kristova mystika u Františka z Assisi. O něco méně osobně intimní výraz měla Boží mystika u Mistra Eckharda a Taulera (viz novoplatonismus). Martin Luther a reformace vůbec zachytili z mystické tradice málo, stavěli se vůči ní dokonce nepřátelsky. Spíše zdůrazňovali základní rozdíl mezi jednoznačným slovem Božím a mezi těmi, jak říkali, dvojznačnými zjeveními mystiky. K novému oživení katolické mystické zbožnosti došlo v době romantismu. Spíše pohrdavě se používá nálepka mysticismu pro všechno temné a nejasné.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz