Mysterium

Kategorie: religionistika

Časové zařazení: antika

Slovo pochází z řečtiny a znamená "tajemství". Mysteriální kulty jsou tedy kulty, k nimž byl připuštěn jen vyvolený okruh zasvěcených, kteří nesměli prozradit nic z toho, co při slavnostech viděli a zažili. Tento příkaz mlčení je odůvodněn obavou účastníků ze znesvěcení svátosti. Přesto něco víme o obsahu takových mysterií: v jejich středu bylo zpravidla vykupitelské drama boží spasitelské postavy, která vytrpěla smrt a zase povstala z mrtvých. Když věřící symbolicky následoval smrt spasitele, měl také podíl na jeho vzkříšení. Čekal ho pak příznivý osud na onom světě: vysvobození ze smrti a věčný život tváří v tvář bohům. Zasvěcenec (mysta) se předtím musel podrobit velmi tvrdým zkouškám. V 1. tisíciletí př. Kr. nabyla na významu eleusinská mysteria a byla slavná i mimo Řecko. Velkou dobou mysteriálních náboženství však byla epocha římských císařů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

antikaCopyright iEncyklopedie.cz