Mystagogie

Kategorie: křesťanství

V křesťanském názvosloví označuje vše, co vede k poznání, pochopení a správné účasti na - tajemstvích (mysterium) křesťanské víry. V - liturgii pak zvláštním způsobem označuje poslední období křesťanského zasvěcení a dochází k němu po udělení - křtu, - biřmování a účasti na - eucharistii. V ní se dosahuje hloubky velikonočního tajemství meditací nad - evangeliem, prožitím eucharistii a cvičením se v - lásce k bližnímu. Mystagogická teologie je bohoslovný směr, jenž se vyvíjel se od období - patristiky až po středověk, směr, jenž převzal z neoplatonismu orientaci - mystické, dialektické a - apofatické povahy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz