Mravní čistota

Kategorie: křesťanství

Pojem m.č. (a jeho protiklad v nečistotě) je společný téměř všem náboženstvím. Podle bible je čisté vše, co se blíží k Bohu a podporuje úctu, a nečisté je všechno, co od Boha vzdaluje a brání patřičné úctě. Ve SZ byla považována za nečistá některá zvířata (Lv 11,1nn), mrtví, to, co bylo spojeno s modloslužbou a s pohlavním životem, malomocenství a styk s pohany. K obnovení zákonné čistoty, jež byla symbolem mravní čistoty požadované vztahem k Bohu, se přikazovaly některé očistné obřady. V NZ m.č. spočívá v novém srdci (Mt 5,8, Mt 7,18nn), které člověk získá - spíše než vnějším očišťováním - nasloucháním pravdě a praktikováním křesťanské - lásky (1Petr 1,22).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz