Montanismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

Blud vzniklý ve Frýgii (Malá Asie) kolem r. 170. Jeho původcem byl kněz Montanus. M. hlásal přísnou askezi v očekávání blízkého druhého příchodu Krista (parúsie) a sestoupení nebeského Jeruzaléma do frýgijské nížiny, které mělo následovat. Montanisté se prohlašovali za inspirované přímo Bohem a během svých »proroctví« upadali do strhujících extází. Tvrdili, že nikoli - biskupové, ale noví - proroci představují autoritu církve. K prvním stoupencům patřilo několik žen (prorokyně Priscilla a Maximilla) a také Tertulián. Montanistická společenství s přísnou organizací s centrem v Pepuze ve Frýgii existovala v Malé Asii do 5. stol.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz