Monotheletismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: 7. století

Z řec. monos, »jeden«, a thélesma, »vůle«. Christologický blud 7. stol., podle něhož Ježíš Kristus projevoval pouze jednu, a to božskou vůli. Třetí konstantinopolský koncil (680-681) m. odsoudil a potvrdil, že v Kristu existovaly dvě rozdílné vůle (božská a lidská) a dobrovolný souhlas lidské vůle s vůlí božskou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

7. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz