Monoteismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. monos, »jeden«, a theos, »bůh«. Nauka, která připouští existenci jen jednoho Boha, je opakem polyteismu (připuštění existence více bohů) a odlišuje se od enoteismu (připouští jednoho Boha, ale nevylučuje existenci jiných božstev). Podstatné prvky m. jsou dva: Bůh je jediný, Bůh je stvořitelem všeho. Velkými monoteistickými náboženstvími jsou - židovství, křesťanství a islám.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz