Monarchianismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. monarchia, »jednota počátku«. Nauka popírající Trojici tvrzením absolutní Boží jednoty. Krista chápala pouze jako adoptivního Božího syna, nebo se uchylovala k - modalismu (Cerintus, Pavel se Samosaty, - ebionité).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz