Modernismus

Kategorie: křesťanství

Kulturní a náboženské hnutí evropského katolicismu přelomu 19. a 20. stol. M. se snažil dosáhnout smíru mezi křesťanskou naukou a moderními vědami, zvláště s metodou historického kriticismu, a zároveň provést takové církevní reformy, které by církvi umožnily přizpůsobit se změněným společenským vztahům a požadavkům kultury té doby. Setrvávání na extrémních názorových požadavcích protagonistů m., jimiž byli byli A. Loisy (1857-1940) a G. Tyrrel (1861-1909), vedlo v červenci 1907 k odsouzení modernistického bloku dekretem Lamentabili, potvrzenému 8. 9. 1907 encyklikou Pia X. Pascendi Dominici gregis. Z názorových proudů m. vzešla u nás Československá církev hustiská (1919).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz