Moc klíčů

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Pojem, obvyklý v katolické teologii, je odvozen z evangelia sv. Matouše (16,19), předání klíčů království nebeského Petrovi. Jím založil Kristus Petrův primát mezi apoštoly, který se přenáší i na ostatní římské biskupy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz