Missio canonica

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Lat. výraz z oboru - církevního práva. Jde o právní akt, při němž nadřízený úřad uděluje nějakou službu trvale ustavenou Božím nebo církevním zřízením k dosažení duchovního účelu (CIC 145). Kanonické udělení tedy právně vymezuje rozsah výkonu služební povinnosti v církvi. Spolu s kanonickým udělením se získává svobodná pravomoc k výkonu, aby bylo možné provádět platným a dovoleným způsobem zvláště svátostné úkony ( - svátosti), úkony obecného posvěcení (svátostné) a úkony - učitelského úřadu a řízení, pro něž je tato pravomoc nutná. - Církevní úřad.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz