Misijní díla

Kategorie: křesťanství

Zbožná sdružení věřících, jejichž cílem je pomáhat - misiím - modlitbou a sbírkami. Mezi těmi, které vznikly převážně v 19. stol. s šířením misií do různých zemí a světadílů, lze jmenovat především Apoštolské misie. Jednotlivé podněty koordinovala - kongregace De propaganda Fide (dnes Kongregace pro evangelizaci národů), obnovená r. 1622. Patří sem: Díla šíření víry, založila je Marie-Pauline Jaricotová (1799-1862) v r. 1822 v Lyonu. Nové stanovy obdržela tato organizace od Pia XII. r. 1922 a byla začleněna pod kongregace De Propaganda Fide v Římě (se současným přeložením správy z Lyonu do Říma), Misionářská díla Svatého Dětství (dříve Pontificia opera della Santa Infanzia), vybudovaná r. 1843 - biskupem C. de Forbin-Jansonem z Nancy spolu s P.-M. Jaricotovou na ochranu čínských dětí, pak na vykupování afrických dětí z otroctví a nakonec od 1855 na pomoc všem dětem v misiích. Od roku 1922 je dílo pod patronací papeže a má své sídlo v Paříži, Dílo apoštola svatého Petra pro domorodé duchovenstvo (Opus a sancto Petro apostolo pro clero indigeno), založené 1888 v Caen (se sídlem v Římě), od r. 1922 pod patronací papeže, Misijní jednota duchovenstva (Unio cleri pro missionibus, později Papežský spolek kněží, řeholníků a řeholnic), založená r. 1916, r. 1919přičleněna ke kongregaci De Propaganda Fide, od 1956 pod papežským patronátem. Mezi první z četných m.d. jednotlivých zemí je třeba vzpomenout Sdružení německých katolíků pro Afriku, založené 1888 (rozpuštěné 1920), jehož hlavním cílem kromě podpory misií byl všeobecný boj proti otroctví, Spolek Petra Clavera, jenž se zabýval především Afrikou, vzniklý 1894 z podnětu Marie Terezy Ledochowské a MIVA (Missionsverkehrs-Arbeitgemeinschaft), kterou založil 1925 A. Schulte. »Světový den misií«, jenž se koná většinou předposlední neděli v říjnu, se slaví od r. 1926. Tuto neděli se konají sbírky v celém světě, aby se zajistilo financování tzv. »mladých církví«.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz