Misie

Kategorie: křesťanství

Z lat. missio, odvozeného z missus, »poslaný«. Výrazem se označuje úkol, který má celá církev a každý jednotlivý věřící z moci - křtu, a to zvěstovat a dosvědčit všem lidem poselství spásy, zvláště v těch zeměpisných oblastech a v těch kulturních prostředích, které zůstaly mimo vliv evangelia (RM 40). Misijní dílo církve, které pochází od Syna a Ducha svatého podle Otcova plánu, bylo zahájeno o - letnicích apoštolským kázáním a pokračuje ve všech dobách v takové podobě, která umožňuje, aby co největší počet lidí mohl poznat a přijmout evangelní hodnoty. V našem kulturním okruhu znamenají m. také tradiční způsob několikadenní duchovní obnovy farnosti, které pořádají zejména řeholníci ( - rekolekce).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz