Mírnost

Kategorie: křesťanství

Jedna ze čtyř - kardinálních ctností. Je to »mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší a poskytuje člověku schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zaručuje vládu vůle nad pudy a udržuje touhy v mezích počestnosti. Mírný člověk zaměřuje své smyslové tužby k dobru, uchovává si zdravou rozvážnost, nejedná podle svých »pudů« a nenásleduje »své choutky a vášně svého srdce« (Sir 5,2). SZ ji často chválí :»Nedej se strhnout svými touhami a drž na uzdě své choutky« (Sir 18,30). V NZ je tato ctnost nazývána »umírněností« nebo »střízlivostí«. Máme »v tomto nynějším věku žít rozvážně, spravedlivě a zbožně« (Tit 2,12)« (Kat. 1809).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz