Milosrdní bratři

Kategorie: křesťanství

Název členů Nemocníčního řádu svatého Jana z Boha. Portugalec Jan z Boha (1494-1550) založil v Granadě společenství laiků na pomoc nemocným, které Řehoř XIII. r. 1572 vyhlásil za - řád s - augustiniánskou řeholí. Dnes jsou M.b. z převážné části laici a kromě tří obvyklých - slibů skládají slib služby nemocným.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz