Milosrdenství

Kategorie: religionistika křesťanství

Hebr. chesed, rachamin, lat. misericordiae. Láska k bližnímu ze soucitu je hlavním požadavkem horského kázání: "Buďte milosrdní, jako je i váš Otec" (Lukášovo evangelium 6,36). Ježíš ukazuje názorně tuto křesťanskou povinnost v podobenství o milosrdném Samaritánu (Lukášovo evangelium 10,25-37). Vedle tělesných představují i duchovní dobré činy dílo milosrdenství. U Židů a buddhistů požívá tato ctnost rovněž vysoké vážnosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz