Michael, archanděl

Kategorie: křesťanství

V apokalyptických naukách o andělích, jak jsou i v bibli v knize Daniel nebo ve Zjevení sv. Jana, vystupuje Michael jako jeden ze čtyř archandělů, který poskytuje ochranu Izraeli, resp. církvi. Apokalypsa líčí, jak Michael vyhání padlého satana s jeho démony z nebe (Zjevení 12,7 násl.). V křesťanství se proto Michael uctívá jako patron křesťanských vojsk a jako národní světec Němců, jehož mytický boj s drakem symbolizuje spor dobra se zlem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz