Metropolita

Kategorie: křesťanství

Z řec. metropolites, odvoz. z metropoli, »hlavní město«. - Arcibiskup sídlící v hlavním městě - církevní provincie. M. přísluší administrativní moc v - diecézích - biskupů jeho provincie (tzv. sufragánních biskupstvích. Nazývají se tak proto, že na sněmu provincie mají právo na suffragium, »hlas«). M. může a má: a) dozírat na řádné zachovávání víry a církevní kázně a podávat - papeži zprávy o jejím eventuálním porušování, b) konat - vizitace, jestliže je příslušný biskup zanedbal, c) jmenovat - administrátora diecéze, nemůže-li být po jejím uprázdnění zvolen (CIC 435-438), d) svolávat sněm provincie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz