Město Vatikán

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Místní zařazení: Vatikán

Zahrnuje území 0,44 km2 v západní části Říma. Jako stát byl zřízen - Lateránskými smlouvami z r. 1929 (Vatikánský městský stát) a podléhá papežské svrchovanosti. Komplex paláců a zahrad kolem - baziliky sv. Petra je uzavřen leonskými hradbami (podle papeže Lva VI. 847-855). Územně jsou vyňaty také Lateránský palác a Lateránská bazilika, baziliky Santa Maria Maggiore a sv. Pavla za Hradbami, paláce - kongregac pro evangelizaci národů a kongregace pro nauku víry, palác zvaný Dataria, kancléřství, - vikariát, kromě vily Gabrielli na Janiculu i palác Castel Gandolfo s palácem Cybo a vilou Barberini. Správa Vatikánu je svěřena místodržiteli. Znak obsahuje papežské insignie (mitru a klíče) v červeném poli. Prapor je žlutý a bílý (s papežským odznakem v bílém poli). Ve Vatikánu se používá italská měna a mezi oběma státy existuje měnová unie. Policejní službu zastává - Švýcarská garda. Vatikán má vlastní poštu, emisi poštovních známek, tiskárnu, rozhlasovou stanici a astronomickou observatoř. Veřejnosti jsou přístupná vatikánská muzea a knihovna. - Apoštolský stolec jakožto subjekt mezinárodního práva nezávislý na vatikánském území má své - legáty a vyslance v mnoha zemích, zatím co ve Vatikánu jsou akreditovaní diplomaté stovky zemí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežství

VatikánCopyright iEncyklopedie.cz