Mesiáš

Kategorie: křesťanství

Z hebr. mašiach, »pomazaný« (do řečtiny přeloženo jako christos). Ve SZ označuje ty, kdo byli pomazáni: krále, - kněze, - proroky. Postupně byl tímto výrazem označován očekávaný potomek z Davidova rodu, jenž měl obnovit království - Izraele. Výjimečně byl titulem m. nazván i perský král Kýros, protože byl nástrojem v Hospodinových rukou pro osvobození židovského lidu (Iz 45,1). V NZ je titul m. používán pro Ježíše, ztotožněného právě s Kristem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz