Mesiánství

Kategorie: křesťanství

Souhrn očekávání a nadějí vkládaných v ideální osobnost s božskými výsadami ( - mesiáš), schopnou změnit s konečnou platností a v kladném smyslu dějiny a svět. M. očekávání bylo v židovském národě stále oživováno - proroky, kteří na jedné straně připomínali králům a lidu Boží věrnost v zaslíbeních daných otcům, a na druhé straně povzbuzovali lid, aby byl věrný - Hospodinu a očekával mesiáše, konečného osvoboditele.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz