Mennonité

Kategorie: křesťanství

Tato reformační společnost vzešla z hnutí novokřtěnců, jehož zmírnění podporoval fríský teolog Menno Simons (*1496 - +1561), aniž tím jeho stoupencům ušetřil ve střední Evropě pronásledování jak ze strany katolíků, tak od protestantských církví. První obec vznikla v roce 1532 v Curychu, rozšířili se do Francie, Německa a Nizozemí. Mennonité byli pro svůj důsledný pacifismus sami v dobách náboženské tolerance nuceni k vystěhování, převážně do USA.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz