Matutinum

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie modlitba

Z lat. matutinus, »ranní«, »jitřní«. Před reformou - liturgie hodin se tak nazývalo noční bdění. Bylo nahrazeno čtením, které může být recitováno v kteroukoli denní hodinu, ačkoli si pro - chór zachovalo charakter noční modlitby.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

modlitba



Copyright iEncyklopedie.cz