Masky

Kategorie: religionistika

Maskou se rozumí zpravidla zakrytí obličeje, jímž se člověk stává současně představitelem nějaké jiné, většinou mytologické figury. Bohové nebo démoni, duchové předků nebo mrtvých se tak mohou přechodně ztělesnit v osobě, která nese jejich masku. Místo a doba maskování jsou zcela rozmanité. Velké slavnosti přelomu roku se svou výměnou rolí a oděvů jsou zrovna tak jevištěm maškarád jako iniciačních ritů, ceremonií plodnosti, zapřísahání a především slavností předků a mrtvých. U mnoha národů jsou masky nositeli mimořádné svatosti a tak chráněny zvláštními tabu. Jsou uchovávány na tajných místech, např. v jeskyních; nepovolaní, kteří je náhodně najdou nebo spatří, jsou usmrceni. Nebezpečí, vycházející z masek, se vyjadřuje v četných mýtech o masce Gorgóny (ženská nestvůra z řeckého bájesloví), při jejímž spatření každý zkamení. Jiné mýty vypravují o slepotě, posedlosti, šílenství a smrti jako trestu za každé neoprávněné setkání s maskou. Přes kultovní drama našla maska také vstup do divadla. V karnevalových maskách se také v našem kulturním okruhu dodnes zachovala tradice masky, i když v jiné podobě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz