Markovo evangelium

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon evangelia

Nejstarší a nejkratší evangelium vzniklo asi krátce před rokem 70 v Římě. Autorem byl podle starocírkevní tradice tlumočník sv. Petra a psal pro pohanokřesťany, kteří byli obeznámeni s židovským světem. Marek shromáždil roztroušené tradice o Ježíšovi a sestavil je do souvislého vyprávění, které cíleně směřuje k Ježíšově historii utrpení. Od počátku se Ježíš v evangeliu sv. Marka zjevuje četnými zázraky jako Syn Boží. Přesto však chce toto "mesiánské tajemství" uchovat v tajnosti, takže i učedníci o něm pochybují. Marek líčí, jak a proč muselo pro rostoucí protivenství farizeů dojít k tomu, že Syn Boží byl ukřižován. Jeho evangelium se považuje za nejlepší pramen bádání o Ježíšově životě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

evangelia

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz