Markion

Synonyma hesla: Marcion

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 1. století 2. století

(*Sinope asi 85 - +Řím asi 160) Raně křesťanský teolog byl vyloučen z církve r. 144 jako bludař a založil pak gnostické společenství přísně asketicky žijících markionitů, které vyrostlo v mocnou proticírkev a působilo až do 6. stol. Spor vzplanul u otázky významu Starého zákona pro křesťanské obce. Markionova teze o krutém starozákonním Bohu stvořiteli, který neměl co dělat s dobrotivým Bohem Nového zákona, byla odmítnuta jako nevhodná a Markionem požadované vyloučení Starého zákona nebylo uskutečněno.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

2. století

křesťanství

1. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz