Marius Victorinus

Synonyma hesla: Gaius Marius Victorinus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století

Gaius Marius Victorinus vykročil ke křesťanství prvních staletí „královskou cestou“, tedy cestou platónské filozofie. Narodil se koncem 3. století v Africe a působil v Římě jako významný učitel rétoriky. Když přestoupil ke křesťanství – bylo to brzy po roce 355 – byl natolik proslulým mužem, že veřejnost vnímala jeho obrácení jako senzaci. Ještě o celou generaci později upozorňovali Augustina na tento skvělý příklad obrácení. Křesťana Maria postihlo též nařízení císaře Juliána, které zakazovalo křesťanům vyučovat. Musel se vzdát svého prestižního učitelského místa. Datum jeho smrti není známo.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz