Mariologie

Kategorie: křesťanství teologie

Podkategorie: Maria

Z Maria a logía, z řec. lógos, »rozhovor«. Je to ta část - teologie, jejímž předmětem je studium - Marie, kterou Lumen gentium pojímá jako »tajemství vtěleného Slova a jeho tajemného Těla« (LG 54).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologie

MariaCopyright iEncyklopedie.cz